Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

Зали за съхранение

Пространството се използва като складово помещение или като хале за индустриално производство. Готови складови помещения или халета в процес на изграждане. Склад.