Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

Логистичен център

Логистичен център за национален или международен транзит.