Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

Зала / Склад

бизнес хале, производствено хале, склад, фабрично хале, складово хале