Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

Стар (реновиран частично)

Стари (частично ремонтирани) недвижими имоти. Една част от недвижимите имоти трябва да се обнови.
Изпратете това на приятел