Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

Стар (качествено строителство)