Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

Стар (за разрушаване)

Стари сгради (за разрушаване). Разградени сгради. Повредени сгради. Имот в лошо състояние. Възможно изграждане на заместваща сграда.
Изпратете това на приятел