Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

За преговори

Цената и крайните срокове за окончателно плащане могат да бъдат договорени. По договаряне покупна цена.
Изпратете това на приятел