Б. Аджие 5, Загреб, Хърватия

Фиксирана цена

Цената е определена точно и продавачът / наемодателят не иска да преговаря.